Voorwaarden voor woningruil

Te groot of te klein. Te veel onderhoud. Er zijn allerlei redenen waarom uw woning niet meer voldoet aan uw wensen. Terwijl iemand anders graag met u zou ruilen! Dan kan woningruil uitkomst bieden. Hiervoor gaat u zelf op zoek naar een partij die met u wil ruilen.

Voor woningruil gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet aantonen dat u een zwaarwichtig belang heeft bij woningruil. Daarom vragen wij van u om uw belang goed te motiveren
 • U woont minstens een jaar in de woning die u wilt ruilen
 • Geen van beide aanvragers hebben huurachterstanden
 • Uw woning verkeert in goede staat
 • De woning past bij uw gezinssamenstelling
 • Ruilen kan met een woning van Antares, maar ook van een andere verhuurder
 • Ruilen binnen hetzelfde complex is alléén mogelijk om medische redenen
 • Uw inkomen past bij de huurprijs van uw nieuwe woning
 • Na toestemming voor woningruil dient u minimaal één jaar de geruilde woning te huren
 • De huurprijs van uw nieuwe woning wordt opgetrokken naar de streefhuur
 • U beschikt over een positieve verhuurdersverklaring als u niet bij Antares huurt

U kunt woningruil aanvragen via het aanvraagformulier woningruil. Beide partijen vullen dit formulier in. Hierbij stuurt u de volgende gegevens mee:

 • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met vermelding van ingangsdatum bewoning van alle meeverhuizende personen
 • Een inkomensverklaring, die u kunt opvragen bij de Belastingdienst, en een kopie van een recente loonstrook
 • Een (positieve) verhuurdersverklaring indien u niet bij Antares huurt

Omdat elke aanvraag uniek is, behandelen wij de aanvraag als maatwerk. U krijgt van ons binnen vier weken bericht of u toestemming krijgt voor de woningruil. Bij toestemming maken wij verdere afspraken met u over onder meer het controleren van de woningen en het ondertekenen van de huurovereenkomst.

De administratiekosten voor woningruil bedragen € 75,- per partij. Ziet u na akkoord van Antares toch af van de woningruil, dan brengen wij beide partijen € 100,- administratiekosten in rekening.

LET OP: Als u verhuist naar een woning van Antares dan komen de opgebouwde wachtdagen te vervallen zodra de woningruil wordt goedgekeurd. Dat geldt niet als u naar een woning van een andere corporatie verhuist.